Pengurus

[:en] 

STRUKTUR PENGURUS
HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI)
KOMISARIAT ACEH PERIODE 2016-2020

Sekretariat: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Syiah Kuala
=========================================================

Dewan Pembina:

1. Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Kepala Balai Bahasa Aceh

Ketua Umum :

Dr. Mohd. Harun, M.Pd. (Lihat Profil)
                                                                                                                         

Wakil Ketua I :     

Dr. Wildan, M.Pd. (Lihat Profil)

 

Wakil Ketua II :

Drs. Mukhlis, M.S. (Lihat Profil)

 

Sekretaris Umum:

Herman R, S.Pd., M.Pd.
(Lihat Profil)

 

Wakil Sekretaris :

Dr. Iskandar Abdul Somad, S.Pd., M.A. (Lihat Profil)

 

Bendahara :

Dra. Rostina Taib, M.Hum. (Lihat Profil)

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua             : Muhammad Iqbal, S.Pd., S.H., M.Hum.

Anggota         : Dr. Razali, M.Pd.

Drs. Saifuddin Mahmud, M.Pd.

Dr. Sofyan A. Gani, M.A.

Dr. Burhanuddin Yasin, M.A.

Subhainy, S.Pd., M.Pd.

 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua              : Budi Arianto, S.Pd., M.A.

Anggota         : Drs. Ridwan Ibrahim, M.Pd.

Drs. Teuku Alamsyah, M.Pd.

Armia, S.Pd., M.Hum.

Prof. Dr. Usman Kasim, M.Ed.

Dr. Bustami Usman, M.Pd.

 

Bidang Kerja Sama

Ketua             : Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ling.

Anggota         : Drs. Denni Iskandar, M.Pd.

Dr. Asnawi, S.Pd. M.Ed.

Drs. Yusri Yusuf, M.Pd.

Helmi Fuad, S.S.

Dra. Sa’adiah, M.Pd.

 

Bidang Publikasi dan Informasi

Ketua             : Dr. Ramli, M.Pd.

Anggota         : Muhammad Idham, S.Pd., M.Ed.

Azwardi,  S.Pd., M.Hum.

Wirduna, S.Pd., M.Pd.

Dra. Isma Wirna, M.Pd.

Maya Shafhida, S.Pd., M.Pd.

Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.

 

Bidang Pementasan

Ketua             : Rismawati, S.Pd., M.Pd.

Anggota         : Ibrahim Sembiring, S.S.

Nazar, S.Pd.

Faisal, S.Pd., M.Pd.

Zahra Nurul Liza, S.Pd., M.Pd.

 

Tanggal : 8 April 2018

Ketua Umum,

 

Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.
NA 8818031

=========================================================


 [:id] 

STRUKTUR PENGURUS
HIMPUNAN SARJANA-KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI)
KOMISARIAT ACEH PERIODE 2016-2020

Sekretariat: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Univ. Syiah Kuala
=========================================================

Dewan Pembina:

1. Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Kepala Balai Bahasa Aceh

Ketua Umum :

Dr. Mohd. Harun, M.Pd.

Lihat Profil


Wakil Ketua I :     

Dr. Wildan, M.Pd. 

Lihat Profil


Wakil Ketua II :

Drs. Mukhlis, M.S.

Lihat Profil


Sekretaris Umum:

Herman R, S.Pd., M.Pd.

Lihat ProfilWakil Sekretaris :

Dr. Iskandar Abdul Somad, S.Pd., M.A.

Lihat Profil


Bendahara :

Dra. Rostina Taib, M.Hum. (+628116781132)

Lihat Profil


Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua             : Muhammad Iqbal, S.Pd., S.H., M.Hum. (Lihat Profil)

Anggota         : Dr. Razali, M.Pd.

Drs. Saifuddin Mahmud, M.Pd.

Dr. Sofyan A. Gani, M.A.

Dr. Burhanuddin Yasin, M.A.

Subhainy, S.Pd., M.Pd.


Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua              : Budi Arianto, S.Pd., M.A. (Lihat Profil)

Anggota         : Drs. Ridwan Ibrahim, M.Pd.

Drs. Teuku Alamsyah, M.Pd.

Armia, S.Pd., M.Hum.

Prof. Dr. Usman Kasim, M.Ed.

Dr. Bustami Usman, M.Pd.


Bidang Kerja Sama

Ketua             : Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ling. (Lihat Profil)

Anggota         : Drs. Denni Iskandar, M.Pd.

Dr. Asnawi, S.Pd. M.Ed.

Drs. Yusri Yusuf, M.Pd.

Helmi Fuad, S.S.

Dra. Sa’adiah, M.Pd.


Bidang Publikasi dan Informasi

Ketua             : Dr. Ramli, M.Pd. (Lihat Profil)

Anggota         : Muhammad Idham, S.Pd., M.Ed.

Azwardi,  S.Pd., M.Hum.

Wirduna, S.Pd., M.Pd.

Dra. Isma Wirna, M.Pd.

Maya Shafhida, S.Pd., M.Pd.

Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd., M.Pd.


Bidang Pementasan

Ketua             : Rismawati, S.Pd., M.Pd.

Anggota         : Ibrahim Sembiring, S.S.

Nazar, S.Pd.

Faisal, S.Pd., M.Pd.

Zahra Nurul Liza, S.Pd., M.Pd.

 

Tanggal : 8 April 2018

Ketua Umum,

 

Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.
NA 8818031

=========================================================


 [:]